de heiligen uit PASTOOR PONCKE, een boek van Jan H. Eekhout
Sint Jan
de heilige Katherina
Sint Franciscus
den heiligen Augustinus
Sint Joris
den Heiligen Eusebius
Sint Christoffel
den heiligen Chrysostomus
Sint Maarten
Sint Jacob
Sint Petrus
Sint Stefaan
Sint Sebastiaan
Sint Cyriacus
Sint Laurentius
den Heiligen Gregorius
den Heilige Poncke
Sint Nicolaas
Sint Paulus