een artikel uit de Zeeuwsche Stroom van 18 december 1941

ONS BOEKENSTALLETJE

PASTOOR PONCKE, van Jan Eekhout, uitgegeven bij Callenbach te Nijkerk.

Dit nieuwe boek van kam. Jan Eekhout bewijst weer het meesterlijk kunnen van dezen Zeeuw, die zoo ver in het hooge Noorden woont, maar nimmer zijn land, zijn volk en zijn bloed vergat of verloochende.

Simpel is zijn taal, simpel als het Vlaamsche volk, maar schoon als het Vlaamsche land.

De pastoor, die zijn parochianen niet zacht aanpakt, die rake waarheden zegt en zijn eigen meening over de dingen heeft, is een figuur zooals een Breughel die zou hebben geschilderd. En vooral zijn dienstmaagd Katrijne en de anderen, die zoo zuiver en goed tot ons komen.

Ontroerend en vol humor is de vriendschap voor zijn ezel Socrates en zelfs zijn haan Pieter.

Een zeer goed boek. Mogen er velen zijn, die dit lezen.