een boek van Jan H. Eekhout

Jan H. Eekhout - Pastoor Poncke

Pastoor Poncke was een devoot man, een voor­treffelijk priester, een vlijm realist zoo ’t van noode scheen, en een merk­waardig en grillig filosoof. Als filosoof behoort men hem mogelijk te voegen bij de sofisten. Neen, beter is het, te zeggen, dat hij was een droomer, een dichter en als dichter een speler. Pastoor Poncke was de dichter (de filosoof) van het schijn­lijke. Uit deze houding sproten zijne eigen­aardige daden voort. Hij be-leefde het schijn­lijke, het groeide bij hem tot eene onom­stootelijke logische wezen­lijk­heid, waarvan de konsekwentie hem menigwerf schade bezorgde. Maar hij leed elk ongerief effen blijmoedig. Hij erkende nu eenmaal de wetten van het spel, hetwelk hij, als het ware passief, speelde met een geweldigen ernst — en zulks dus geheel anders dan de spotzuchtige Uilenspiegel, van wiens bloed ontegen­zeggelijk iets brandde in het zijne. 6-7

De volledige tekst van het boek

Recensies

Overzichten

Overigen