de verschillende uitgaven

Jo van Driel schrijft in „Jan H. Eekhout - Een plooibaar talent” op bladzijde 117-118 het volgende.

„Zo kreeg Eekhout (volgens afspraak met Callenbach op 9 juli 1940) voor zijn Pastoor Poncke ƒ3.000 contant voor opname in de Nobelreeks, terwijl voor de verkoop buiten de reeks ƒ0,30 per exemplaar zou worden betaald. Hier is een stuk weggelaten.

Toen Poncke in 1941 verscheen had Callenbach inmiddels 165.000 abonnees. Eekhouts bestseller werd gedrukt in een eerste oplage van niet minder dan 194.859 exemplaren. Omdat in die tijd het loodzetsel na een drukgang van 50.000 tot 60.000 exemplaren onbruikbaar was, moest het boek drie, mogelijk zelfs vier keer gezet worden. De prijs voor de abonnees was ƒ1,47, die van de gebonden uitgave in losse verkoop ƒ3,05 en ingenaaid ƒ2,25. Nog in 1942 verscheen van Pastoor Poncke een herdruk met een oplage van 4.013 en een derde druk van 6.645 exemplaren, die dat jaar allemaal verkocht werden, zodat in februari 1943 een vierde en in maart 1944 een vijfde druk werd opgelegd, van respectievelijk 6.570 en 4.010 boeken. Buiten de Nobelreeks verschenen zodoende aan herdrukken gedurende de oorlogsjaren 21.238 Poncke-boeken, in totaal zijn er 216.097 verschenen. (Het boek werd in 1962 als pocket nog een keer op de markt gebracht in een oplage van 10.000.) Hier is een stuk weggelaten.

Van Poncke kan eveneens dankzij deze cijfers uit de bedrijfsadministratie van Callenbach de omvang van Eekhouts honoraria bij benadering berekend worden. Hoewel we het aantal ingenaaide en gebonden exemplaren niet weten en evenmin het aantal auteurs- en recensie-exemplaren moet Eekhout voor Poncke in totaal van 1941 tot 1944 aan royalty ƒ15.300 hebben ontvangen plus ƒ3.000 voor het afstaan van het manuscript voor de reeks, in totaal bij benadering ƒ18.300, omgerekend naar de koopkracht anno 2013 levert €117.815 op.”

Ik heb 77 exemplaren van het boek Pastoor Poncke in mijn bezit. Er zijn 4 verschillende uitgaven (normaal, luxe, vlaams en paperback). De normale uitgave kent 4 verschillende zettingen. Die zettingen zijn alleen te herkennen aan de spelling van bepaalde woorden in de tekst. Ik heb de volgende woorden gevonden die in verschillende exemplaren anders gespeld zijn (met de bladzijden waarop ze voorkomen in de normale/luxe uitgave).

blz regel foute spelling juiste spelling
143 −1 arvan ervan
149 −10 Acopalyps Apocalyps
233 −4 koste kostte

De uitgaven zien er zo uit.

uitgave
normaal halfluxe luxe vlaams paperback
voor- en achterzijde grijs linnen grijs linnen beplakt met geel papier met relief grijs linnen beplakt met geel/oranje papier geel/bruin linnen beplakt met geel/wit papier dun karton (zoals bij alle pockets)
schutbladen gelig papier gelig papier blauw papier gewoon papier geen
b × h × d 16,5 × 21,2 × 2,9 cm 14,6 × 20,5 × 1,7 cm 11,2 × 18,5 × 1,2 cm
 • arvan
 • Acopalyps
 • koste
1
 • ervan
 • Acopalyps
 • koste
30
 • arvan
 • Apocalyps
 • kostte
35
 • ervan
 • Apocalyps
 • kostte
2 1 3 1 4
tekst bladzijde 5-263 bladzijde 5-249 bladzijde 5-191
voorzijde
JAN H. EEKHOUT
PASTOOR PONCKE
JAN H. EEKHOUT
PASTOOR PONCKE
voorzijde paperback
bladzijde 2

Dit boek werd verlucht met teekeningen van de hand van Nico Bulder.

Bandontwerp en stofomslag werden verzorgd door B. Mohr.

Pastoor Poncke brevierend op zijn ezel Socrates

leeg
bladzijde 3
LEVEN EN DADEN VAN
PASTOOR PONCKE
VAN DAMME IN VLAANDEREN
DOOR
Pastoor Poncke brevierend op zijn ezel Socrates
G.F. CALLENBACH N.V. — UITGEVER — NIJKERK
LEVEN EN DADEN VAN
PASTOOR PONCKE
VAN DAMME IN VLAANDEREN
DOOR
Pastoor Poncke brevierend op zijn ezel Socrates
VLAAMSCHE UITGAVE
ANTWERPEN, VLAAMSCHE BOEKCENTRALE NIJKERK, G.F. CALLENBACH, N.V.
LEVEN EN DADEN VAN
PASTOOR PONCKE
VAN DAMME IN VLAANDEREN
HERSCHREVEN DOOR
ZESDE DRUK
G.F. CALLENBACH N.V. — UITGEVER — NIJKERK
bladzijde 4
Humor is een zacht moedig zijn.
Albert Plasschaert.
Der Mensch ist nur dort ganz mensch, wo er spielt.
Friedrich von Schiller.
„Ik ben velen en ik ben van vele landen, van Vlaanderen oostwaarts tot China toe en ik tel — ge moogt het geloven of niet — mijn jaren met eeuwen! Héé, en daarom mede heb ik zóvele namen, dat ik er bijwijlen waarlijk compleet van in de war raak. Vraag het de geleerden!”
Pastoor Poncke.
Humor is een zacht moedig zijn.
Der Mensch ist nur dort ganz mensch, wo er spielt.
tekst zie deze site tekst als bij normaal/luxe, maar alle noten zijn aangegeven met (1) ipv 1 tekst als bij normaal, maar zonder tekeningen en inhoud
inhoud + 2 leeg
Gedrukt op de persen van V. VAN DIEREN & Co., Venusstraat 27, Antwerpen MCMXLIII
Toelating 1298
leeg
laatste leeg

Als Flevo Roman-Pocket zijn tot dusver verschenen:

 1. H.J. van Nijnatten-Doffegnies: Het geheime dorp
 2. Jan H. Eekhout: Pastoor Poncke
 3. Albe: Engracia Maria Alcaraz
 4. C.Th. Jongejan-de Groot: Verdonkerd goud
 5. M.A.M. Renes-Boldingh: Feest in de Mussenstraat

Jaarlijks wordt deze serie met een aantal aantrekkelijke titels uitgebreid.

achterzijde leeg
FLEVO
POCKET
FLEVO ROMAN-POCKETS
en uitvoering
 1. H.J. van Nijnatten-Doffegnies: Het geheime dorp
  2e druk

  De ontroerende geschiedenis van een echtpaar dat het tijdens de oorlog aandurfde in de dorre zandstreek van de Veluwe zijn naastenliefde uit te strekken tot niet minder dan 86 mensen die op slechte voet met de bezetter leefden.

 2. Jan H. Eekhout: Pastoor Poncke
  6e druk

  De eerste druk maakte indertijd een geweldige opgang. Het is een boek vol humor en wijsheid over de meest zonderlinge zielenhoeder die ooit in het goede Vlaanderen leefde.

 3. Albe: Engracia Maria Alcaraz
  2e druk

  De schrijver vertelt de levensgeschiedenis van de mooie Spaanse Engracia Maria en die van haar moeder, die onder geen voorwaarde haar levensgeheim prijsgaf.

 4. C.Th. Jongejan-de Groot: Verdonkerd goud
  3e druk

  Het leven van een jonge Rotterdamse weduwe met haar twee kinderen wordt nog steeds sterk beïnvloed door haar opvoeding in een klein Zeeuws dorp. Vooral op godsdienstig terrein levert deze gebondenheid spanningen op.

 5. M.A.M. Renes-Boldingh: Feest in de Mussenstraat
  2e druk

  Het echtpaar Appelaar viert de veertigjarige bruiloft en dan worden de al die jaren hermetisch gesloten gebleven levensboeken geopend. Het mysterie waardoor dit gezin veertig jaar lang werd omgeven, wordt eindelijk opgelost.

UITGAVEN VAN

G.F. CALLENBACH N.V.NIJKERK