de bijbelteksten

Genesis
Exodus
Leviticus
Deuteronomium
Jozua
2Samuel
1Kronieken
Job
Psalmen
Prediker
Mattheüs
Markus
Lukas
Johannes
Handelingen
Romeinen
Galaten
1Thessalonicenzen
Jakobus
Openbaring