bladzijde 102 103 104

Pastoor Poncke leidt Socrates naar een kramakkele almhut