de Vlaamse woorden met een A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
aaneenschalmen
aaneenschakelen
aanlengsel
vloeistof verdund met water
aanvang
begin
aanvangen
beginnen
aanvankelijk
in het begin, eerst
aasjen
beetje
abdij
klooster
advent
vier weken voorafgaand aan kerst
advijs
advies
aemechtig
buiten adem
affronteeren
voor het hoofd stoten, beledigen
aflaatsjacher
handel in kwijtschelding van straffen, die na de vergeving van zonden nog moeten worden ondergaan in het vagevuur
aker
emmer
akeren
met een emmer water putten
aks
bijl
alderlei
allerlei
aleer
voordat
alevel
toch?
allengs
langzamerhand
almeteens
ineens
almhut
hut in een weide
alreeds
reeds
als
toen
alsaan
steeds maar
alsdan
op die tijd
altegaar
alles, allen, alle tezamen
altemaal
allemaal
altemets
soms, zo nu en dan
alteratie
ontsteltenis, ontroering, opschudding
altoos
altijd
alvoor
voordat
alvorens
voordat
alzijds
van alle kanten
amerij
samentrekking van Ave Marij, Ave Maria, ogenblik, ommezien
amfioen
opium
amfioenbolletje
bolletje opium
ammelaken
tafellaken
anatomist
ontleedkundige
anderendaags
de volgende dag
angelus
verkorting van Angelus Domini de Engel des Heren, een gebed waarin de menswording van Jezus uit Maria wordt herdacht; klokje dat driemaal daags tot dat gebed oproept
anti-chambreeren
in een voorvertrek moeten wachten eer men toegelaten wordt
apocalyps
de Openbaring aan Johannes, het laatste bijbelboek; toestand van de eindtijd
apostaat
geloofsverzaker, afvallige
apostel
een van de twaalf discipelen van Jezus
appetijt
eetlust
arduin
blauwachtig grijze kalksteen uit de Ardennen, onder andere gebruikt voor zerken
ark
Ark des Verbonds, waarin de Israelieten de tafelen van de wet bewaarden
aroom
aroma, geur
asceet
iemand die zich in eenzaamheid aan godsdienstige praktijken en boetedoening wijdt
ascese
systematische strenge onthouding van alle zinnelijke genoegens
asem
adem
assche
as
ate
maaltijd
Augustijner
monnik die leeft volgens de regel van Augustinus